1: Aldring og arbejde

Hjem / Temaer / 1: Aldring og arbejde / Hvorfor er den aldrende arbejdsstyrke relevant for arbejdsgiverne?
 
  Næste

Hvorfor er den aldrende arbejdsstyrke relevant for arbejdsgiverne?

Aldring af befolkningen I Europa

Befolkningen overalt I Europa har været aldrende de sidste årtier: en tendens som vil fortsætte og forstærkes. Den følgende graf viser at gennemsnitsalderen er steget betydeligt de seneste årtier og den forventes at fortsætte med at stige.

Gennemsnitsalderen: EU-gennemsnittet mellem 1960 og 2060

Befolkningens aldring går hånd I hånd med arbejdsstyrkens aldring. Der kommer færre unge mennesker ind på arbejdsmarkedet mens andelen af ældre mennesker (i alderen 55 – 64 år) i arbejdsstyrken vokser.

Alderssammensætning af arbejdsstyrken (1990-2060)Adidas Yeezy Sneaker West b K Powerphase Calabasas OpdateretKanye T1cKJlF

Centrale udfordringer

De ovennævnte demografiske ændringer skaber centrale udfordringer for organisationer såsom:

 • At tiltrække unge medarbejdere fra et vigende arbejdsmarked
 • At bibeholde den voksende andel af erfarne ældre medarbejdere
 • At tilpasse arbejdspladser for at sikre produktivitet; og
 • At bibeholde samt opgradere den generelle videns- og kvalifikationsbase

Fordele ved en aldersmæssigt blandet arbejdsstyrkeAdidas Yeezy Sneaker West b K Powerphase Calabasas OpdateretKanye T1cKJlF

Ud over udfordringer bibringer aldersdiversitet også mange fordele til en arbejdsplads, herunder:

 • En aldersmæssigt blandet arbejdsstyrke hjælper organisationen med at tilpasse sig til behovene fra en ligeledes divers kundekreds og varierende kundebehov;
 • Medarbejdere med forskellig alder og køn bidrager med forskellige perspektiver og talenter.
 • Diversitet befordrer kreativitet og innovation, faciliterer problemløsning og skaber bedre mulighed for videndeling mellem generationer.
 • Organisationer med en aldersmæssigt blandet arbejdsstyrke er bedre i stand til at reagere på hurtigt skiftende situationer, da de maksimerer deres personalepotentiale; og
 • Aldersdiverse arbejdsstyrker forbedrer den generelle organisatoriske ydeevne og giver større mulighed for at håndtere forskellige roller og opgaver.

Ledelse af mennesker fra forskellige generationer på arbejdspladsen

Mere end nogensinde før er arbejdspladserne nu sammensat af medarbejdere fra forskellige generationer med deres egne erfaringer, perspektiver, værdier og ideer og med varierende behov og forventninger. Ifølge forskere i menneskelig adfærd udvikler grupper af mennesker på en bestemt alder visse fælles karakteristika baseret på fælles erfaringer.

Ved at være opmærksom på forskellene mellem generationerne og ved at forstå aldring samt de ændringer den indebærer, hjælper det ledere til at udnytte styrker og potentiale hos alle generationer bedst muligt. Desuden er det lige så vigtigt at ledere viser respekt, anerkendelse og værdsættelse af alle aldersgrupper.

For at udløse det fulde potentiale af en aldersmæssigt blandet arbejdsstyrke, må organisationerne have en proaktiv tilgang til at håndtere alder, hvilket også kan betyde et skift i HR-strategi. Organisationer som ikke anerkender virkningen af en aldrende arbejdsstyrke og behovet for at rette opmærksomheden mod udfordringerne, kan udsætte deres produktivitet og konkurrencedygtighed for stor risiko. 

Læs mere om ledelse af aldersmæssigt blandede arbejdspladser (tema 2)

Hvad skal vi vide om aldring? (næste afsnit)

 • English
 • Austria - German
 • Belgium - Dutch
 • Belgium - French
 • Bulgaria - Bulgarian
 • Croatia - Croatian
 • Cyprus - Greek
 • Czech Republic - Czech
 • Estonia - Estonian
 • Finland - Finnish
 • Finland - Swedish
 • France - Frech
 • Germany - German
 • Greece - Greek
 • Hungary - Hungarian
 • Iceland - Icelandic
 • Ireland - EnglishAdidas Yeezy Sneaker West b K Powerphase Calabasas OpdateretKanye T1cKJlF
 • Italy - Italian
 • Latvia - Latvian
 • Lithuania -Lithuanian
 • Luxembourg - French
 • Luxembourg - German
 • Malta - English
 • Malta - Maltese
 • Netherlands - Dutch
 • Norway - Norwegian
 • Poland - Polish
 • Portugal - Portuguese
 • Romania - Romanian
 • Slovakia - Slovak
 • Slovenia - Slovenian
 • Spain - SpanishAdidas Yeezy Sneaker West b K Powerphase Calabasas OpdateretKanye T1cKJlF
 • Sweden - Swedish
 • Switzerland - French
 • Switzerland - German
 • Switzerland - Italian
 • United Kingdom - English
 
  Næste